Contact us: info@tcmgroup.co.th
Telephone: 02-328-6730

โรงงาน NSK อมตะนคร เลือกใช้ระบบ TCM e-Canteen


+ Large image
Post: 7 November, 2015

โรงงาน NSK อมตะนคร เลือกใช้ระบบ TCM e-Canteen มาให้บริหารระบบสวัสดิการช่วยค่าอาหารผ่านบัตรประจำตัวพนักงานแบบ Mifare โดรเครื่อง Terminal ของ NSK จะเป็นเครื่องที่พิเศษกว่าทั่วไป โดยตัว Mifare Reader จะติดแยกจากตัวเครื่อง Terminal เพื่อให้พนักงานสามารถตัดบัตรสำหรับค่าอาหารด้วยตนเอง โดยจะมีไฟโชว์ให้เห็นว่าบัตรตัดผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีปัญหา ผ่านไฟ สีแดง ส้ม และเขียว การติดตั้งจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน นี้