Contact us: info@tcmgroup.co.th
Telephone: 02-328-6730

โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าโรจนะติดตั้งระบบ TCM e-Canteen ในศูนย์อาหารโรงงาน


+ Large image
Post: 13 March, 2018

Honda Automobile (Thailand) โรงงานโรจนะ เลือกระบบ TCM e-Canteen ในศูนยอาหาร 2 แห้่งเพื่อให้บริการพนักงานกว่า 7,000 คนเพื่อรองรับระบบสวัสดิการช่วยค่าอาหาร โดยได้ติตดั้งเครื่องรับบัตรร้านค้าจำนวน 18 เครื่อง เครื่องตรวจสอบยอดเงินจำนวน 2 เครื่อง เครื่องเติมเงินอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่องและเครื่องแคชเชียร์จำนวน 4 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบ POS สำหรับ minimart ของโรงงาน โดยทาง TCM ได้พัฒนาให้ระบบ TCM e-Canteen และ ระบบ POS สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยพนักงานสามารถใช้บัตรพนักงานมาใช้่จ่ายได้ทั้งศูนย์อาหารและ minimart โดยระบบจะเริ่มใช้จริงในวันที่ 1 เมษายนที่จะถึงนี้